Sporenkunde

"We know tracking, this is what we were born to do" - !Nqate (!XO San Bushman)

Welkom bij Sporenkunde

Sporenkunde.nl is een website / Trainings & Kennis centrum welke zich tot doel gesteld heeft sporenkunde in Nederland en Europa meer bekendheid te geven.

In Nederland waren tot ongeveer het jaar 1500 professionele sporenkundigen in dienst van landheren en de staat. Daarna is het enigszins in de vergetelheid geraakt. Toch heeft het nooit zijn nut verloren.

Tegenwoordig wordt het weer meer ingezet dan ooit tevoren. Biologen, reddingsdiensten, leger en natuurliefhebbers maken gebruik van sporenkunde in meer of mindere mate.

Omdat er in Nederland nagenoeg geen professionele opleidingscentra zijn, en ik de vraag kreeg er één op te zetten is deze site en het daaraan verbonden Trainings & Kennis centrum ontstaan.